HVB hem för unga flickor

Är det så att du funderar på om din dotter behöver ett hvb hem? Det finns ett bra HVB hem för ungdomar, det hos Curmitisgruppen. De har ett hvb hem som heter Hyttan. Det är ett behandlingshem för flickor som är mellan 13 och 17 år. De som kommer hit har ofta anknytningsproblematik eller så har de neuropsykiatriska beteendeproblem. Det är även de som har självdestruktivitet eller sociala beteende- och samspelsbrister. Om du är orolig för din dotter eller om hon själv känner av problem så kan det vara bra att få rätt sorts hjälp. Det är just vad man får på ett HVB hem. Hyttan är ett tryggt ställe för dessa flickor och där kan de få rätt sorts behandling och vård. Dessutom är det individanpassad behandling så långt det är möjligt.

Hem för vård eller boende

HVB står för hem för vård eller boende. Det är en form av social dygnsvård. Ramarna och reglerna för HVB-hem regleras i första hand av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Hyttan HVB hem ligger i Dalarna och riktar sig till unga flickor med problem. Hos dem jobbar personer med en hög kompetens och behandlingsassistenterna har alla någon form av utbildning inom vård och omsorg. De tar emot både planerade och akuta placeringar. Om du vill veta mer om detta hem, eller mer om Curmitisgruppen, så har de en hemsida du kan besöka. De erbjuder även professionella vårdtjänster samt att de har en hel vårdkedja med utredning, diagnos, rätt behandling och utslussning.